Taxatie is een, marktconforme, objectieve waardebepaling van een onroerend goed. Doel van een taxatie is meestal het verkrijgen van financiering bij aankoop, verbouwing van een woonhuis of het oversluiten van de hypotheek. Ook voor overige taxaties kunt u bij ons terecht: WOZ-taxaties (t.b.v. het maken van bezwaar), notariële-, fiscale-, juridische-, en splitsingstaxaties.

Financieringstaxaties dienen gevalideerd te worden door het NWWI. Deze organisatie ziet er op toe dat taxatierapporten uniform en volgens de geldende richtlijnen zijn opgesteld. Pas als het rapport door het NWWI is goedgekeurd wordt het doorgestuurd naar de intermediair en de geldverstrekker.

Wij zijn SCVM en NWWI gecertificeerd, het NWWI garandeert dat opdrachtgevers marktconforme en kwalitatief hoge betrouwbare taxatierapporten ontvangen. Alleen die taxateurs welke aan hoge kwaliteitseisen voldoen krijgen een SCVM en NWWI certificering. Binnen 5 werkdagen kunnen wij u een gevalideerd rapport leveren.

Neem Contact met ons op voor het aanvragen van een taxatie.