Indien u op leeftijd bent gekomen wilt u mogelijk het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit kan eveneens een wens zijn als zich een ziekte of een fysieke beperking voordoet en de woning aangepast dient te worden voor u of een van uw gezinsleden. Wij kunnen u woning zodanig aanpassen dat uw woning wel het “thuis”gevoel blijft behouden. Tevens kunnen wij u adviseren of doorverwijzen naar de juiste persoon of instanties. Hierbij moet u o.a. denken aan financieel advies, waar vergoedingen aanvragen en bij een verbouwing de architect en aannemer.